top of page

TÄMÄ PROSESSI PERUSTUU TOIMENPITEIDEN JA VALVONTAKUSTANNUKSIIN JA TUOTTEIDEN, PROSESSIEN JA LAITTEIDEN VAKIOPERUSTEISIIN TOIMINNAN kaikissa vaiheissa

MAALIN JOHDANTO

 • Maali

 • Alusta

 • Ennakoiva huolto

 • Laitteet

 • Maalaa saapuvat tarkastukset

 • Maaliprosessin soveltaminen

 • Värimittaus

 • Väritulosten analysointi

 • Lopullinen korjaus

 • Maalin perussyyn analyysi

 • Maalin tai poikkeaman poikkeamat

 • Laitteet maalaa poikkeamat

 • Paint stander deviatios

 • Maalien toiminnan hallinta

 • Sovellusprosessin hallinta

 • Yleinen juurihäiriöiden analyysi

 • Tuotannossa olevien tuotteiden luettelo

 • Tuotannon prosenttiosuus ok ilman uudelleenkäsittelyä

 • Tuotantoprosessit jälkikäsittelyllä

 • Romu PPM: ssä

 • Rahoitusromu

 • Kulutuksen optimointiprojektit

 • Kustannusten optimointiprosessi

 • Laitteiden huippuluokan projektit

 • Lisää kuormakoneiden projekteja

 • Toimintasuunnitelmat

 • Etiikka toiminnassa

 • OEE

A

MAALAA TULEVAT TARKASTUKSET

 • Fysikaalisten kemiallisten testien tekeminen ja validointi

 • Maalin standardipoikkeamien tekeminen ja validointi

 • Sovelluksen stander-ohjelmien määrittely ja suorittaminen

PROJEKTIT

 • Maalausprosessin muutosten toteutettavuustutkimus

 • Soveltamislaitteiden vaihdon toteutettavuustutkimus

 • Koneen ja kuorman lisäyksen toteutettavuustutkimus

 • Asiakastandardien ymmärtäminen

 • Tuotteiden ja prosessien hyväksyminen asiakkaan standardien mukaisesti

 • Prosessi- ja tuotteen validointivaatimustasojen muuttaminen

 • Prosessien, laitteiden ja maalien keskihajonnan määrittely

 • Määritelmä tavoitteet kulutuksen, kustannusten ja tavoitteiden vähentämiseksi

 • Perussyyanalyysimenetelmiä

TÄYTÄNTÖÖNPANO / VALIDOINTI

 • Uusien toimittajien validointi

 • Uusien värien vahvistus

 • Uusien ohjelmien toteutus

 • Uudelleen muotoiluprojektit

 • Käyttöönotto- ja validointikäsikirja ja automaattiset sovellusprosessit

 • Uusien erien tarkistukset

 • Romun vahvistus

 • Valmistetaan uusien ohjelmien hyväksyntä

 • Ohjauksen suorittama ohjelmien vahvistus

 • Projisoi validoinnit ohjaajakohtaisesti

 • Valmistusvalvonta rekisterinpitäjällä

A

      PROSESSIN VALVONTA JA ERITELMÄT

 • Booth-maaliohjauksen tekniset tiedot

 • Maaliohjaimet

 • Alustan hallinta

 • Ennakoiva kunnossapidon ohjaus

 • Maalin kulutuksen hallinta

 • Maalikustannusten hallinta tuotettuja osia kohti

VÄRIPROSESSIN MITTAUS

 • Väritulosten ymmärtäminen

 • Väritulosten korrelaatio laitteiden kanssa

 • Väritulosten korrelaatio maaliprosessiin

 • Väritulosten korrelaatio kustannuksiin

A

    TEKNISET TIEDOT MÄÄRITELMÄT

 • Maalit

 • Maalilaitteiden sovellukset

 • Maaliputket

 • Substracte

A

ASIAKASSÄÄNTÖJEN YMMÄRTÄMINEN

 • Toiminto sen kokeilemiseen

 • Välttäminen väärinkäyttökokeista asiakkaan sääntöissä

      YLEISET TARKASTUKSET

 • Maalattujen osien määrä x ostettuja maaleja x varastossa

 • Ruiskutettujen osien määrä x myytyjen osien määrä x varastossa

 • Prosessinhallinta

 • Maaliohjaimet

 • Laatuindikaattorien hallinta

 • Tunnissa / vuorossa tuotettujen osien hallinta

 • Fyysisten varastojen määrittely alueittain

 • Tuotteiden liikkumisen fyysinen virta alueiden rajoilla

A

      PROSESSIN JA VARUSTEIDEN VALIDOINTI

 • Laitteiden eritelmien validointi

 • Laitteiden standardipoikkeamien validointi

 • Ehkäisevien laitteiden validointi

 • Laitteiden käyttöiän validointi

 • Silvio Pereira Neves

KOULUTUS- JA KURSSIOHJELMA

bottom of page