top of page

USLUGE

Akcijski plan - u kući

Colormatching - u kući

Auditori dobavljača kaputa - u kući

Proces slikanja slušni - u kući

Podrška za linijsku poruku, e-poštu, sastanak

Optimizacija rezultata kvalitete - In house

Nova provjera odobrenja za boje - u kući

Tečajevi i treninzi - Stručna specijalizacija

U

Smanjenje potrošnje boje - u kući

Dobavljač odbojnika i sitnih dijelova - u kući

Korelacija s kupcima - Reprodukcija boja i stabilnost na kupcima

Podrška projektima - Smanjenje potrošnje, rezultati garantiraju programiranje robota

Događanja- Stabilizirajte procese, proizvode, opremu, definirajući standardna odstupanja

Podrška za implementaciju novih programa- Kupci isprobavaju provjeru valjanosti, provjeru valjanosti procesa

Automatizacija konvencionalnih do automatskih procesa - Podizanje razine kvalitete proizvoda, smanjenje potrošnje, smanjenje radne snage, optimizacija marži

  • Silvio Pereira Neves
bottom of page